România , Stat de drept …

…sau sat fără câini ? Este România o societate organizată după reguli și legi , sau este o adunătură de locuitori fără o autoritate , fără control , în care fiecare face ce vrea , după cum îl duce capul ? „Statul de drept îi apără pe cetățeni de statul celor puternici” , spune Ursula van der Leyen. „Statul de drept împiedică manifestarea tiraniei majorității.” scrie Jared Dimond. În Statul de drept puterea responsabilă asigură impunerea legilor ! În România de azi ? Conducătorii politici , și liderii sindicali , au ajuns lingușitorii poporului ! Poporul văzându-i umili , în genunchi în fața lui , în-jos-indu-se , îi disprețuiește ! Le cere mai mult , și mai mult ! Guvernanții(liderii) cedează , se umilesc și populimea , în numele libertății , transformă ordinea socială în HAOS ! Este libertate sau capriciu ? Libertatea se manifestă când acțiunile noastre sunt conduse de rațiune , cunoaștere , conștiință ! Când cedăm pasiunilor , pulsiunilor acționăm conduși de capriciu ! Avem 5 milioane de vaccinați și peste 10 milioane de rezistenți la vaccinare ! Ce dispun legile ? 1.Constituția României art 34 alin 2 „Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice” ; art 53 alin 1. „Exercițiul unor drepturi și libertăți poate fi restrâns …dacă se impune pentru …apărarea sănătății…” 2.Legea 95/2006 a Sănătății în art 38 „Cetățenii români … au obligația să se SUPUNĂ măsurilor de prevenire și combatere a bolilor transmisibile , să respecte întocmai normele de igienă și sănătate publică… să aplice măsurile stabilite privind instituirea condițiilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor…”. 3.Codul Civil art 60 „Persoana fizică are dreptul să dispună de sine însăși , dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora...”. Constituția și Legea 95/206 stabilesc obligativitatea vaccinării !!! Guvernanții , președintele nu respectă Legea și nici Constituția deși toți depun jurământul de credință „Jur … să respect Constituția și legile țării…” Codul Civil , ce reglementează raporturile …dintre persoane , le spune antivacciniștilor , mori dacă atât te duce capul , dar nu încălca dreptul la sănătate și libertatea de circulație a celorlalți ! Concluzia mea ? Guvernanții sunt niște lingușitori care acceptă în-jos-irea de dragul puterii și de frica votului ! Nevaccinații sunt niște sociopați cărora statul arbitrar le dă șansa de a-și satisface nevrozele prin negaționism capricios !