Religia este ceea ce fac oamenii din Credință

Dintotdeauna au fost iubitori ai „împărăției celeste” , precum și iubitori ai „împărăției terestre” ! În antichitate alături de idealiștii Platon sau Aristotel , trăiau și materialiștii Leucip și Democrit , niște „atomiști” ! Trăia Ptolemeu care susținea că pământul este centrul universului și că soarele și planetele se învârt în jurul acestuia. Puțin mai înainte , doar 300 de ani , trăise Aristarh care susținea că soarele este centrul universului , că pământul se învârte în jurul soarelui și că se rotește si-n jurul axei sale. Cu peste 2600 de ani în urmă Anaximandru afirma „omul s-a născut întru început din viețuitoare de altă specie” și că „animalele au apărut din apă” , un evoluționist antic oare ? Cam în același perioadă a trăit Anaxagoras , care a dat o explicație corectă eclipselor de soare . Atunci exista religia naturală(David Hume) , izvorâtă din dorința omului limitat în cunoaștere de „a-l îmbuna pe marele necunoscut” , sub diferite forme. Apoi s-a ivit religia epică(NAE Ionescu) adică cea povestită de Homer , un politeism în care exista Zeus , pe post de șef și un anturaj de zeități de diferite specialități , război , dragoste , vânătoare , agricultură , vinificație , fierărie . Zeus , stăpân al zonei celeste avea drepturi nelimitate asupra pământenilor ! Chiar și de a seduce pe frumoasa Leda , după ce s-a deghizat în lebădă. Apoi a apărut religia revelată(Vechiul testament , Evangheliile , Coranul) . Primul beneficiar Moise , urmat de Isus și apoi de Mahomed ! Primul se întâlnește cu un Dumnezeu care făgăduiește eliberarea din robie în schimbul supunerii sub pedeapsa tratamentului cu smoală încinsă ! Al doilea , născut din fecioară , vine să preia păcatele lumii și să ne ajute pe noi păcătoșii să ne mântuim ! Noi sărbătorim „buna vestire” , ziua când agentul pioripost Gabriel aduce Mariei eprubeta cu sămânță stelară anunțând-o că testul de sarcină va arăta Fecior ! Seamănă oare cu pățania recunoscută drept „Leda și lebăda” din mitologia greacă ? Prin anii 600 un arab , bandit ce ataca caravanele de negustori , primește o nouă învățătură , atacați-i pe necredincioși ! Odată ce Realitatea a fost înlocuită cu Realitatea Epică , lumea se schimbă . La început prigoniți , adepții noilor Realități epice , la un moment dat au devenit prigonitori ! Hypatia , o frumoasă și deșteaptă matematiciană și filozoafă , a fost asasinată de o gloată de creștini ,” iubitori ai aproapelui” ! Sunt alungați din educație Democrit , Leucip , Aristarh ! Noroc că au fost preluați de erudiții arabi și așa au ajuns la noi. A fost păstrat și promovat Ptolemeu ptr că teoria sa era congruentă cu noua Realitate epică. Ptr că și atunci poporul educat era un pericol , Împăratul creștin Iustinian a închis Academia lui Platon din Atena , acuzând învățătura de acolo de păgânism !!! Toți creștinii care nu acceptau dogma sau Crezul erau declarați eretici și supuși la persecuții sau exterminare. Gnosticii , maniheiștii , catharii , bogomilii(creștini din zona Bulgariei de azi) la început , apoi protestanții erau dizgrațiați sau uciși ! Așa era mintea lor ! (Nu apucaseră să citească Jonathan Haidt „Mintea Moralisată-de ce ne dezbina politica și religia ?”) . Nu înfrângerea adversarului era țină lor ,  Distrugerea celui ce gândea altfel era felul în care se făceau plăcuți zeității ! Să ne mirăm ca islamismul fanatic are aceeași țină precum creștinismul de acum 1000 de ani ? „Omul civilizat poate salva Civilizația contribuind la civilizarea semenilor”(Ion Aion). Religia este o realitate epică și istorică , care a întărit autoritatea cezarului , a redus conflictele din interiorul comunității , dar a acutizat relațiile cu celelalte comunități și a fost principala cauză a războaielor ! Soluția ? Autoactualizarea cunoștințelor , adică „Long life learning” ! Acesta este CREZUL meu ! Nu este destul să apelăm la istoria , fizica , filosofia din liceu sau universitatea . „lumea curge” și „omul ca toți oamenii poate spiritualiza catre OM”(Noica). Prin efort propriu nu ținut de mână de o ideologie revolută !(adaug eu).

P. S. Michael Schermer , „De ce cred oamenii în bazaconii”

Sam Harris „Sfârșitul credinței”. Doar sugestii de lectura !

P. P. S. Religia în Europa

România-81% ortodocși, 4,3% catolici, 3,0% reformați;

Bulgaria-76%ortodocși , 18%musulmani;

Ungaria-52%catolici, 6% altele ;

Spania-94%catolici ;

Polonia-90% religioși;

Norvegia-90%religioși(biserica norvegiană 68%);

Germania-64%creștini, 5%ilamiști;

Italia-81,2%catolici;

Franța-51%religioși-doar 20%participă la slujbe;

Estonia-40%religioși, 54%nereligioși, 16%nu declară;

Suedia-24%religioși, libertatea religioasă recunoscută în 1862, ateismul ca opțiune de gândire adăugat în lege din 1951 !!!

Olanda- mai puțin de 10% merg la o biserică. Bisericile sunt transformate în spitale , azile, restaurante , librării. Obiectele de cult sunt duse în țările din America Latină;

Marea Britanie-41%creștini, 6% alte religii. În rândul tinerilor acceptarea unei credințe scade sub 7%.