Recunoști nebunul ?

În “European Journal of Personality” a fost publicat un studiu despre psihopați ! Câteva dintre trăsăturile de caracter ale nebunului !

Nebunii sunt dezorganizați , indolenți , nu iau în serios responsabilitățile profesionale ! Conștiiciozitatea le este străină și nu pot rezista impulsurilor ! Sunt persoane dezagreabile , reci , fără tact , indiferente la sentimentele apropiaților ! Sunt definiți ca mincinoși , manipulatori , agresivi , conflictuali , greu de cap , îngâmfați. Sunt lipsiți de compasiune , modestie , îngăduință ! Nu poți avea încredere în ei ptr că sunt foarte labili psihic ! Prezintă diferite aspecte de “neuroticism” , un neologism al cărui conținut este bine acoperit de autohtonul cuvânt “DILEALĂ” ! Cândva se vorbea despre “nebunul din capul satului(sau statului)” ! Sunt înclinați spre furie , ostilitate față de opozanți , nu pot rezista la stimuli exteriori defavorabili , se tulbură foarte repede și acționează sub impulsuri primitive ! Găsesc în beție starea de răsfăț care le lipsește în momentele de trezie ! Sunt reci în relațiile interpersonale , lipsiți de emoții , n-au decodor de sentimente ! Impulsurile achizitoare și cele sexuale le modelează “conduita” ! COMPORTAMENTAL , sunt oameni care nu-și evaluează riscurile când se implică în activități infracționale ! În  RELAȚII INTERPERSONALE , sunt grandomani , egoiști , lipsiți de empatie , folosesc forța când mintea nu-i ajută ! EMOȚIONAL , sunt incapabili să mențină o relație , fără dubii comportamentale , fără remușcări , superficiali în sentimente !

Identificați în apropiere , sau în depărtare , asemenea specimene ?