Noi suntem români…

,,,,,Noi suntem aici pe veci stăpâni ! Strigă , urlă , răcnesc din străfundul bojocilor urmașii dacilor verzi , cei care au fost mai tot timpul slugile unora , altora și care acum aspiră la statutul de STĂPÂN ! Ei sunt aceia care nu văd progresul României și care consideră țara noastră colonia cuiva ! Cultura lor precară îi provoacă la revărsări de ură , fanatism , homofobie împotriva diferitului , neasemănătorului , a celui de altă etnie , de altă religie/convingere. În lumea lor strâmtă nu încape minoritarul ! Cercul/cascheta/chipiul ce le strănge capul nu-i dă ajutor minții să se elibereze , prin lectură/cunoaștere , de ceea ce le-a băgat în cap educația evului lor. Istoria obiectivă este diferită de istoria învățată de ei ! După Primul Război Mondial țara noastră a deveni Mare , prin voința locuitorilor din Transilvania , Basarabia , Bucovina ! La 1 Decembrie 1918 Iuliu Hossu citește Proclamația de Unire a Transilvaniei cu Regatul României. Pct III aliniat 1. Deplina libertate națională pentru popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui , administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul său … ! S-a petrecut ? Au respectat autoritățile acest deziderat ? Nu ! Citiți mărturiile din cartea Dincolo de tranșee-cum au trăit maghiarii din Transilvania războiul și Trianonul. Veți afla despre soarta poștașilor din Arad ! Atunci maghiarii erau mai mult de 65% din locuitorii Aradului ! Azi sunt sub 8% ! Invățați românește repede , semnați angajamentul de loialitate sau vă pierdeți serviciul , era comanda de la București. Unii maghiari s-au supus , alții au plecat spre Ungaria , dar l-a graniță au fost deposedați de lucurile pe care le luaseră cu ei în pribegie. Nu toate zonele din Transilvania au vrut Unirea. Adunarea Națională a ținutului secuiesc , din data de 25 noiembrie 1918 de la Târgu-Mureș , dorește apartenența la Ungaria. Consiliul General al Saxonilor/sașilor de la Sibiu alege neutralitatea ! Adunarea Generală a Maghiarilor din 22 decembrie de la Cluj anunță dorința de a fi parte a Ungariei. 31 octombrie 1918 apare , pentru scurt timp , Republica Bănățeană , cu capitala la Timișoara , în care românii reprezentau 25% din populație. După acest război România avea de gestionat problema minoritrăților , pentru că devenise un stat multietnic(71,89% români , 7,89% maghiari , 4,13% germani , 4,03% evrei , ucrainieni , ruși , bulgari , romi , turci , sărbi , croați , sloveni , polonezi , greci). Structura populației în Transilvania anului 1919 este 57,1% români , 26,5% maghiari , 9,8% sași. În 1919 România semnează Tratatul de protecție a minorităților , condiție pentru recunoașterea noii entități statale. A respectat România de atunci acest tratat ? Nu ! Și totuși România este recunoscută prin pacea de la Trianon din 4 iunie 1920 ! Deși la 7 mai 1918 prin Pacea de la Buftea , România capitulase în fața Germaniei și Autro-Ungariei ! Ce ne-a salvat ? Dârzenia Regelui Ferdinand , care a refuzat să promulgea legea votată de parlament , și puterea de persuasiune a frumoasei și inteligentei Regina Maria ! În urma WWI dispare Imperiul Austro-Ungar , multietnic , și apar două entități statale multietnice Regatul Sârbo-croato-sloven și Regatul România. Constituția din 1923 consacră la Art.1 Regatul României este un Stat național unitar și indivizibil ! Unitar etnic când 7,89% sunt maghiari , 4,13% sunt germani , 4,03% evrei ? Când în România trăiau 28,11% minoritari , cetățeni ai nou creatului stat ? Regatul Ungaria dispare , este înlocuit de Republica Democrată Ungaria și la scurt timp de Republica Sovietică Ungaria condusă de Bela Kuhn. Ungaria pornește război împotriva României și Cehoslovaciei pentru reîntregirea Partium , parte din teritorii pierdute. Acestea ar fi 20% din Cehoslovacia și teritorii din actualele județe Arad , Timiș , Craș-Severin , Bihor , Maramureș , Satu-Mare , Sălaj. Armata română câștigă , cucerește Budapesta , Bela Kuhn fuge. Minoritățile din Regatul România sunt supuse tratamentului de asimilare. Una din minorități are un tratament aparte , exterminare ! Aceștia sunt evreii ! Mari oameni ai culturii noastre Nicolae Iorga , Nae Ionescu , Mircea Eliade , Mircea Vulcănescu , Emil Cioran , Constantin Noica susțin naționalismul-ortodox , ce discriminează etniile și confesiunile religioase. Recomnadare de lectură Elita culturală și discursul antisemitic interbelic. Sau cartea Singur a Tatianei Niculescu , despre cum a fost tratat Iosif Mendel Hechter , ce-și semna operele ca Mihail Sebastian , scriitor român dintr-o familie de evrei. Urmează legionarismul , susținut de hitleriști , cu propagandiști români precum filozoful Nae Ionescu care , pentru serviciile făcute Germaniei , devine reprezentatul pentru Balcani al firmei Farbenindustrie. Regele Carol validează antisemitismul românesc prin Decretul-Lege din 8 august 1940. 1941-1944 Dictatura Militară a lui Ion Antonescu , care are dușmani în evrei și țigani ! Ideologia regimului Antonescu rezultă din fuziunea dintre disciplina totalitară și elanul etnocratic. România este a românilor , România este Conducătorul ei ! Asta avea în cap Mareșalul , la fel și Ceaușescu ! Recomnadari de lectură Tatiana Niculescu Seducătorul domn Nae , și Ioan Stanomir La centenar , recitind secolul României Mari sau Așteptând revoluția ! Despre actele criminale ale armatei române , comandate de încă adulatul Ion Antonescu , în timpul WWII citiți Procesul înaltei trădări naționale ! Vă veți cutremura de ororile săvârșite de soldații noștri la Odesa și veți afla o altă perspectivă istorică. Sau citiți Imperiul-Satelit , guvernarea românească în Transnistria și veți căpăta o înțelegere a românofobiei pentru unii din cetățenii Republicii Moldova , dincolo de rusofilia lor ! Regimul comunist a continuat politica antiminorități , etnice sau confesionale. Minoritarii au devenit naționalități conlocuitoare , adică noi suntem aici stăpâni și pe voi vă îngăduim să conlocuiți cu noi ! Ceaușescu a făcut din germani și evrei marfă de export ! 226.000 germani vânduți cu diferite prețuri :11.000 mărci ptr unul cu studii suprioare , 1.800 mărci un pensionar. 380.000 evrei vânduți Israelului , n-am găsit prețul lor ! Declarațioa cinică a lui Ceaușescu „Țara trăiește din vânzarea de arme , germani și evrei !”. A existat , În vremea lui Gheighiu-Dej a existat un pic de autonomie , dar sub control al PCR, în Regiunea Autonomă Maghiară ce cuprindea actualele juydețe Harghita , Covasna și o parte din Mureș. Se utilzau limba maghiară și limba română , coducători maghiari membri ai PCR. La nivelul conducerii de stat au fost promovați Ludovic Fazekas și Gizela Vass. Acum ne îngrijorează După Revoluția din 1989 , pasiunile etnice răbufnesc cu putere de ambele părți ! Agitatorii noștri capătă audiență și susținere ! Vatra Românească condusă de Radu Ceontea și finanțată de Iosif Constanatin Drăgan , fost legionar , devine foarte activă în promovarea etnicismului ! Apoi politicieni care au inflamat situația politică Ioan Gavra , Corneliu Vadim Tudor , Adrian Păunescu , Gheorghe Dumitrașcu s-au angajat în stimularea discriminării ! Azi de-alde Șoșoacă , Călin Georgescu , George AURilă(sau aiurilă) a deveni moștenitori ai luptătorilor antiminorități ! Iar intoleranta parte a poporului român a mai găsit minorități de ostilizat , LGBTQ ! Germanii , ca popor , au reușit să accepte vina lor pentru ascensiunea lui Hitler , și participarea lor , prin complicitate sau acțiune directă , la crimele național-socialismului ! Karl Jasper a scris Problema vinovăției germane , ce le propune germanilor să reflecte asupra conștiinței vinovăției , asupra raportului morală/lege , datorie/umanism ! Noi ? L-am împușcat pe Ion Antonescu ! L-am împușcat pe Nicolae Ceaușescu ! Poporul român s-a absolvit de vina de a-i fi adus la putere ? Am internalizat în conștiința natională VINA HOMOFOBIEI și a nepăsării/lașității față de orori ? Fiecare cetățean al României este dator cu un răspuns ! Răspunsul lui pentru el !