Nesupunerea civică…

Ciupituri din cartea lui Henry David Thoreau : Mama îi spune copilului ei miciunile sale. Noroc că , la un moment dat , copilul se desparte de părinți și capătă propria sa experiență. Este nevoie de doi ca adevărul să se impună , unul să-l spună și altul să-l audă. Surzenia ceiluilat împiedică adevărul să se ivească. Interlocutorul spune prin surzenia lui , nu aștepta să fiu mai bun decât trebuie într-o societate alcătuită din vicleni , meschini ,egoiști pungași ! Noblețea comportamentală este exculă în acest anturaj. O acalmie a vântului formează un troian de zăpadă , o acalmie a adevărului formează un troian de minciună , de superstiție ! Prietenia este o relație de egalitate perfectă , o relație între persoane cu educație egală , care într-o comunitate își recunosc reciproc o anumită valoare. Prietenul cere să nu faci de ocară cultul pe care-l are pentru tine. Să nu ne pângărim cu vorba sau cu fapta ! Te-am descoperit pe tine cum te-ai putea oare ascunde de mine ? Când relația este pângărită ,maculată trebuie să ne retragem în solitudine , în tăcere , spre a ne pregăti mai bine pentru o mai elevată intimitate , regăsire ! Tăcerea este noaptea sublimă în care sinceritatea prietenilor , iubiților este restabilită și mai adânc înrădăcinată. Dragostea este puterea ce nu încetează , ce poate mișca Pământul , poate încălzi fără foc , poate hrăni fără mâncare , poate îmbrăca fără veșminte , paote adăpoti fără acoperiș , poate face un paradis înăuntru ce se poate dispensa de paradisul din afară ! Trebuie să-ți câștigi existența cinstit , onorabil , atrăgător , glorios ! Dacă a-ți câștiga existența nu este astfel , atunci nici existență nu e ! Lunga viață trăită doar pentru asigurarea existenței este doar durată. Viața trăită fără sens , în uniformitate , în conformism te arată ca fiind un asset într-o turmă , dar nicio clipă OM ! Oare istoria cavalerismului și a cavalerilor rătăcitori nu sugerează , sau indică , o altă relație cu femeia decât cea care duce la căsătorie , însă una înălțătoare și care absoarbe totul, depășind căsătaoria ? Sunt sigur că planul Creatorului meu , când m-a adus cel mai aproape de femeie , n-a fost înmulțirea , ci mai degrabă dezvolatrea speciei ! Bărbatul e capabil să iubească o femeie depășind complet problema căsătoriei !

P. S. Mulțumită profesorului Ovidiu Morar(traducător) , de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava , și Editurii Herald avem acces la așa cunoștiințe !