Neomarxiștii …

… mama lor de nesuferiți ! Sunt nesuferiți pentru conservatorii , ale căror device-uri , folosite pentru denigrarea progresiștilor , sunt mai smart decât mani-pulatorii acestora ! Religios-naționaliștii , în lipsa argumentelor , aruncă cu etichete ! Progresistul , omul acuzat de „corectitudine politică” , este neomarxist , sugerând răutatea , gulagul , exterminarea ! Inactualii nu se uită în oglindă să vadă că naționalismul lor înseamnă ură pentru altă etnie , care se transformă ușor în rasism și de aici comportamentul fascist al negării diferențelor ! Nu ești ca noi la „camera de gazare” , la anularea culturală ! Ei sunt contestatarii progresului medicinei așezându-se pe poziția fundamentalismului-religios și incitând la nerespectarea legilor îmbrăcând haina anarhismului-radical ! Lupta între progresiști ca adepți ai valorilor iluministe care înseamnă încrederea în rațiune și-n fapte , acceptarea științei și tehnologiei drept căi spre prosperitate , aderarea la societatea deschisă în care toate valorile sunt agreate și conservatori este veche ! Conservatorul de teama pierderii identității , semnificației , a puterii , a controlului , frustrat fiind , capătă sentimentul alienării și se aruncă-n lupta cu noul și cu neofilii ! Câțiva neomarxiști faimoși ! Eliberatorii de idoli ! Xenofan(570-480 ien) afirmă „Zeii nu au dezvăluit oamenilor tainele naturii , dar aceștia cu timpul , au descoperit ce era mai bine pentru ei !” Protagoras(490-420 ien) care susținea că „Omul este măsura tuturor lucrurilor !” Aristarh(310-230 ien) astronom și matematician care a susținut , înfruntând snobismul vremii , că Pământul se rotește în jurul Soarelui ! Celsus(sec II en) a cărui lucrare Logos Alethes , distrusă de biserică , punea la îndoială originea divină a lui Isus. Hypatia(370-415 en) o frumoasă femeie dedicată filosofiei , astronomiei , matematicii. A scris un tratat despre Secțiunile conice. A construit astrolab și hidrometru. Având mare influență printre elitele vreme a intrat în dizgrația lui Chiril , arhiepiscop de Alexandria. Este omorâtă , prin jupuire cu scoici , de către mulțimea de crești instigată de Chiril. Giordano Bruno(1548-1600) , filosof , matematician , astronom, teolog respinge teoria geocentrismului , moare pe rug pentru progresismul său. Emanciparea femeilor ! Hildegard Von Bingen(sec XII-lea) despre sexualitatea feminină și masculină ! Sexul un act sublim , frumos , pasional! Așa vorbea călugărița Hildegard , în timpul când sexul era o rușine ! Christine de Pizan(1364-1430) , femeia trebuie să aibă liberate și să-și cultive forța de a spune NU ! Olympe de Gouges(1748-1793) , a scris în „Declarația despre drepturile femeilor” Femeia are dreptul să urce pe eșafond , ca și dreptul să urce la pupitrul vorbitorilor ! A fost ghilotinată de iacobini ! Margaret Sanger(1879-1966) a militat pentru educație sexuală , contracepție , controlul fertilității , dreptul la avort. Femeile au dreptul să-și controleze Viața și Corpul ! Ignoranța ca lipsă a cunoașterii , și aroganța cu privire la această lipsă produce colapsarea sistemelor democratice. Educația lipsește , educația care ne face liberi de constrângeri , care ne ajută să ne poziționăm critic față de altul și față de noi. Educația care ne învață despre drepturile individuale și despre răspunderile personale ! Educația prin care ne însușim toleranța față de diferit , pluralismul ca manifestare a diferitelor feluri de gândire , dialogul rațional , care apropie , nu confruntarea violentă care sapă tranșee și ridică ziduri de cetate ! Este loc pentru toți pe Pământ ! Doar dacă învățăm „poartă-te cu aproapele tău așa cum ai vrea să se poarte el cu tine” !