Mistica crucii şi-a naiului

Sau despre cum „istoria se repetă” după 100 de ani şi cum trecem de la „cămăşile verzi” la „gecile galbene” ! În debutul secolului XX un exaltat , Corneliu Zelea Codreanu, porneste lupta împotriva evreilor şi pentru promovarea naţionalismului ortodox. Scrintelea lui Corneliu este intemeiată ideologic pe Pilgrim’s Progress tradusă în româneşte Călătoria creştinului ! Calea spre fericirea de veci ! , pe „articolele antisemite ale lui A.C. Cuza şi Nicolae Iorga din Neamul Românesc” şi pe Cercetaşii lui Baden Powell. Într-o perioadă în care zeitgeist-ul(climatul cultural , moral şi intelectual) era dominat de apariţia statelor naţiune , popoarele îşi construiau conştiinţa pe valori precum limba , religia , teritoriu. Generaţia27 , intelectuali români , influenţaţi de misticismul orientalist german , de misticismul ortodox rusesc se manifestă favorabil lui Codreanu şi Gărzii de Fier. Cine sunt ei ? Ce vor ? Constantin Noica , Mircea Vulcănescu , Emil Cioran , Mircea Eliade , Eugen Ionescu , Nae Ionescu sunt ei ! Ce vor ? Caută experienţă nemijlocită şi refuză limite ! Dar se limitează la trecut , religie , limbă ! Caută autenticitate , dar o văd în etnic nu în In-Divid(definit de Liiceanu) ! Sunt atraşi de spiritualitate , dar o caută doar prin transcendenţă , neexplorând calea laică mindfullness , prin care larva se transformă în fluture care-şi ia zborul de pe aeroportul din Medgidia !! Generația Criterion (numele publicației) , Generația de aur(afurisită coincidenţă cu prezentul) este a celor evocaţi anterior. Ei sunt matricea românească „distructivă cu trecutul , dar constructivă cu propria operă” ! Da opera este constructivă ! „Naţiunea este un fragment de umanitate” va scrie Noica mai târziu , abandonând etnicismul ! Se potriveşte cu naţionalismul-ortodox ? Generaţia de AUR are o scuză zeitgeist-ul de după primul război mondial ! Ei n-au citit Trădarea cărturarilor cartea lui Julien Benda ! Ei nu ştiau că „mitul este o eroare profitabilă” şi nici că „doctrinele bazate pe autoritate , disciplină , tradiţie , dispreţ faţă de libertate sunt mai atractive decât pornirile născute din liberalism şi umanitarism , ptr că primele slujesc atitudini rigide şi trufaşe”. Ei nu ştiau , dar … Theodor Baconschi(Cetatea sub asediu) , Mihai Neamţu(Credinţă şi raţiune) , Adrian Papahagi(Creştinul în cetate) , chiar şi Andrei Pleşu prin „eliminând transcendenţa duci sublimitatea în abisalitate”(Despre destin) , făcând plecaciuni miturilor , se constituie în generaţia ’20 a secolului XXI , inconştienta susţinătoare a alchimistului George Simion ! Nu-i includem pe Dan Puric , nici pe Chelaru în această listă , nu sunt de anvergura celorlalţi ! Alchimistul George Simion a transformat fierul(din Garda de Fier) în aur(din partidul AUR) ! pentru ca naţionalismul să fie deplin au ataşat şi naiul lui Nicolae Voiculeţ ! „Mistica rugăciuninii si a revolverului”(Tatiana Niculescu) , actualizată !

P.S. Comparaţi privirea lui Zelea Codreanu cu cea a lui George Simion ! Comparaţi veşmintele , cămaşa verde cu geaca galbenă !