Ludice

Sau de la “textele speculative și scrisul încruntat” din Tragicul. O fenomenologie a limitei și depășirii , la “să râzi de tine și de alții” din Ludice. Exerciții de umor criptic ! O carte care te absoarbe ! Treci dintr-o povestire în alta nerăbdător să decriptezi hazliu din “sclipiciul cristalelor Zwarovski pe coperta Critica rațiunii pure” sau din “intempestive” ! Descoperi unde sunt rafturile cu “fălai și măină” În supermarketuri ! Te amuzi la întâlnirile cu “porcul în șorici de om” ! Năvălește râsul din tine citind despre vizita la terapeut sau despre “lupta cu papucii” ! Înveți despre tolerarea greșelilor , de editare , a celor care “mai mult scriu decât citesc” , înțelegând că vina este a lui Titivillus ! Capeți o nouă semnificație a “sincronicității” , variantă diferită de a lui Jung ! Ludice te îndeamnă să reflectezi asupra rostului cititului ! “De ce citești ? De ce notezi ceea ce-ți place ?”, întreabă Gabriel Liiceanu ! “Ca să înțeleg ! Ca să nu mor bou !” , răspunde Alexandru Dragomir ! Criptice , dar ușor de decriptat , glumele dlui Gabriel Liiceanu !