Loialitatea toxică

1 Decembrie 2022 Parlamentul României , in sesiune extraordinaă , serbează actul de la Alba -Iulia ! Deputatul UDMR Csoma Botond declară „Liderii politici și religioși ai românilor ardeleni știau că Ardealul nu era doar românesc , ci și unguresc , săsesc și evreiesc și acest lucru s-a reflectat și-n Declarația de la Alba-Iulia”. Mare iritare în grupurile de politicieni aflați în periferia temporală a politicii noastre. AUR părăsește sala , Ciolacu pretide e scuze , naționaliști facebuciști pretind sancționarea trădătorilor de neam(cuvânt de origine ungureasă) și de țară. Declarația de la Alba-Iulia : 1. Deplina libertate națională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se va instrui , administra și judeca în limba sa proprie prin indivizi din sânul să și fiecare popor va primi drept de reprezentareîn corpurile legiutoare și la guvernarea țăriiîn proporție cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc ! Structura populatiei în Transilavnia 57% români , 26% maghiari , 10% germani,. 2. Egală îndreptățire și deplină libertate autonomă cofesională pentru toate confesiunile din Stat. Confesiuni religioase unitarieni , ortodocși , protestanți , catolici. Declarația a fost citită de Iuliu Hossu preot greco-catolic. Pe 2 decembrie 1918 se constituie Consiliul Dirigent , legislativul Transilvaniei , și Iuliu Maniu este ales ministru-prezident , guvernator cu puteri administartive. În anul 1919 se semnează Tratatul pentru protecția minorităților , prin care statele succesoare imperiilor se obligau la respectarea drepturilor tuturor naționalităților. România aderă la tratat în perspectiva deciziei , ce se profila favorabilă , de recunoaștere a alipirii Transilvaniei la regat. După succesul de la Trianon , datorat în foarte mare măsură Reginei Maria , etnicismul românesc , promovat de liberali , trece la uniformizare ! 2 aprilie 1920 guvernul Averescu desființează Consiliul Dirigent ! Constituția din 1923 definește Regatul ca stat național unitar ! Iuliu Maniu nu votează acea constituție și boicotează încoronarea Regelui Ferdinad la Alba-Iulia. Respectarea angajamentelor ? Nu ! Noi suntem români , noi suntem aici pe veci stăpâni ! STĂPÂNI , STAPÂNI ! Așa s-a născut etnicismul românesc ! Preluat ulterior de comunismul naționalist , care a adăugat și protocronismul ceaușist ironizat în folclor cu „de la Burebista păn’ la boul ista”. Și uite așa apare politica resentimentului , la minoritar , ca urmare a nerecunoașterii demnității unor indivizi sau grupuri. În aceste zile s-a scandat , scris La mulți ani România ! La mulți ani români ! După trecerea valului de emoție să ne întoarcem la rațiune ! Să ne întrebăm care Românie ? Cea a lui Averescu sau cea a lui Iuliu Maniu ? Cea a preotului greco-catolic Iuliu Hossu , sau cea a lui Justin Marina , „patriarhul roșu” ! România lui Ceaușescu , sau România modernă care a ales , cu peste 6 milioane de voturi , un etnic german ? Și care români ? Doar Ștefan cel Mare , Vlad Țepeș , sau și cea a lui Dozsa Gyorgy-Gheorghe Doja secuiul ? Doar Nadia Comăneci sau și Gbriela Szabo ? Doar Brâncuși sau și Vida Geza ? Doar handbalistul Gațu sau și handbalistul Birtalan ? Doar Anghel Iordănescu sau și Emeric Jenei ? Doar Cornel Dinu sau și Ladislau Boloni ? Doar a istoricului dobrogean Gheorghe Dumitrașcu sau și a lui Gemil Tasin , tot istoric și tot din Dobrogea. Art 54 din Constituție Fidelitatea față de țară este sacră ! Când această fideliate , loialitate se exprimă doar pentru o parte din țară , din popor , când aceasta produce discriminare ea este una toxică ! Din aceasta loialitate toxică se naște naționalismul , fanatismul , legionarismul căruia România i-a căzut pradă în urmă cu aproape 100 de ani ! Loialitatea toxică este partea negativă a loialității/fidelității și este în opoziție cu gândirea rațională ! Loialitatea omului modern trebuie să fie pentru o cultură , cultura națională(a tuturor etniilor) combinată cu o cultură regională , precum cea europeană. Poporul dominat de fantomele trecutului își caută locul în această societate dinamică. Pierderea ideologiei marxiste a lăsat un gol în conștiința oamenilor. Din acea ideologie a fost recuperat națonalismul ! Evenimentele , faptele , interpretările se adună haotic în mimțile naostre , laboratorul în care se construiește conștiința. „Chemarea conștiinței este momentul de ieșire de sub dominația gândirii în turmă și mutarea orizontul autenticității propriului Sine„. Fiecare răspunde la această chemare după cât a investit în cunoaștere.

P.S. Deșteaptă-te române … ar trebui să nu fie apel la sculare din somn , ci la dobândirea cunoașterii. Acest cântec este opera lui Andrei Mureșan , ardelean , și a lui Anton Pann-Antonie Pantoleon-Petroveanu , un aromân născut în Bulgaria.