Economia Libera sau PPLL

O tara se dezvolta dacă economia este Libera, in opozitie cu economia de comanda(centralizat). Economia Libera este definita de:

-Proprietate;

-Piata;

-Libertate;

-Lege.

Proprietatea. Este dreptul cetătenilor de a detine bunuri ,de care sa dispună după propria vointa.

Piata. Are drept componente, piata bunurilor(unde pretul se stabileste prin echilibrul între cerere si oferta), piata muncii(unde salariul se stabileste prin negociere), piata monetară si piata financiară.

Libertatea. Este dreptul omului sau a comerciantului , de a-si urmări propria bunăstare fără constrângeri.

Legea. Este instrumentul care protejează omul sau comerciantul de Abuzul celui mai puternic.

Statele care-si definesc organizarea pe Partide, Parlament si Constitutie si care aplica in economie regula P(proprietate), P(piata), L(libertate), L(lege) sunt democrate si prospere !