Drepturile si Libertătile Omului

Popoarele au fost preocupate de afirmarea si respectarea Drepturilor si Libertatilor Omului !!!

1.Decalaratia de Independenta a Statelor Unite, adoptată de Congresul Continental la 4 Iulie 1776, a fost primul document  ! Aceasta consacra următoarele principii:

-toti oamenii sunt egali si inzestrati cu dreptul inalienabil la Viata, Libertate si căutarea Fericirii !

-guvernele sunt instituite ptr oameni si puterea acestora se obtine prin consimtamantul celor guvernati !

-când puterea guvernelor devine distructiva , popoarele au dreptul de a modifica sau elimina aceste guverne !(ulterior a apărut conceptul de „nesupunere civilă” si cel de „protest civic”)

2. Declaratia Drepturilor Omului si ale Cetateanului, adoptată de Adunarea Stărilor Generale din Franta la 26 August 1789, definea :

-drepturile oamenilor(francezi, străini si ale inamicilor) !

-drepturile cetatenilor francezi !

-drepturile societatii(natiunea franceza) !

Toate acestea sub deviza Liberatate, Egalitate, Fraternitate. Aceste valori au fost aduse in tarile romane de pasoptisti ca Libertate, Egalitate , Fratietate !

3. Declaratia Drepturilor si Libertatilor Omului , a fost adoptată de ONU pe data de 10 decembrie 1948. Aceasta definea(in 30 de articole) măsurile legislative pe care tarile membre trebuie sa le ia ptr asigurarea demnitatii omului. Acestea sunt cunoscute si integrate in Constitutiile tarilor democrate. Nu au aderat la aceasta Declaratie tarile islamice. Europa adopta la Roma, pe data de 4 noiembrie 1950, Conventia ptr apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale in consacrarea Decalratiei ONU. Cu aceasta ocazie se infiinteaza Curtea Europeana a Drepturilor Omului(CEDO) ,ca instanta care sa judece abuzurile in respectarea acestor drepturi. Toate libertatile sunt garantate, dar exista si prevederi care sanctioneaza discriminarea, abuzul de drept si restrânge drepturile in cazurile in care acestea pot afecta „siguranta publica, morala publica, ordinea publica, sau drepturile altora”.

4. Declaratia Drepturilor Omului in Islam, adoptată la Cairo in 1990 de Organizatia Conferintei Islamice compusa din 57 de state islamice , spune ca toate drepturile si libertatile, in tarile lor, sunt subordonate Legii Sharia. Legea Sharia a fost multă vreme singura reglementare in lumea islamica. Aceasta are drept izvoare Coranul si Sunna (experientele vietii Profetului Mahomed, numite Hadith). Aceasta lege are prevederi ptr organizarea statului dar si reguli ptr viata privată a oamenilor. Ulterior in lumea islamica au apărut reforme legislative prin Constitutii si prin secularizare(separarea religiei de puterea politica) asa cum a făcut Kemal Ataturk in Turcia.

5. Între Declaratia Drepturilor Omului(DDO) si cea Drepturilor Omului in Islam(DOI)sunt elemente contradictorii:

a. DDO „oamenii au dreptul la viata si la securitate personal”; DOI „viata este un dar de la Dumnezeu.. este interzis sa iei viata omului cu exceptia prescriptiilor din Sharia”, Sharia spune „rudele unei victime au dreptul sa ucidă autorul crimei”.

b. DDO „femeile si barbatii au drepturi egale”; DOI „femeia trebuie sa se supună bărbatului, acesta are dreptul s-o bată.., bărbatul are întâietate in fata lui Dumnezeu”.

c. DDO „fiecare are dreptul la opinie si la libera exprimare a acesteia”; DOI”liberă exprimare nu poate afecta sanctitatea si demnitatea Profetului, nu poate submina valorile etice si morale, nu poate slabi credinta”.

Exista diferente culturale între lumea islamica si lumea noastră. Acceptarea Pluralismului, Toleranta între culturi si Dialogul rational pot netezi asperitatile prezente !!!