Dacă știi măsurá , poți guverná !

….. poți guverna Eficace ! Managerii “afacerilor private” sunt selectați după criteriul Eficienței , adică maximizarea rezultatelor la același consum de resurse , sau chiar cu reducerea consumului de resurse ! Managerii “afacerilor publice” ar trebui selectați după criteriul Eficacității , adică alocarea resurselor pentru rezolvarea problemelor care amânate , sau neluate în seamă , pot genera mai târziu agravarea lor și consecințe dezastruoase ! Piramida Cunoașterii ne învață , dacă avem chef de învățătură , Calea către decizia înțeleaptă ! Algoritmul ar fi , colectarea de Date , prelucrarea acestora în Informații , transformarea acestora-prin verificarea veridicității-în Cunoaștere și apoi dobândirea Înțelepciunii ! Cei ce vor să se dedice “managementului afacerilor publice” trebuie să urmeze Calea deschisă de Piramida Cunoașterii , dar și să fie sensibili la Piramida Nevoilor guvernaților , care pornesc de la hrană , adăpost și evoluează până la dezvoltare personală ! Punerea în echilibru a nevoilor guvernaților cu resursele mobilizabile , este treaba guvernanților ! Când apăreau dezechilibre erau necesare soluții ! Într-o vremea bunăstarea unor a fost asigurată prin sclavie , muncă netretribuită ! Când a apărut emanciparea “lucrătorilor pe gratis” , statele “dezvoltate” au inventat colonialismul ! Colonialismul și sclavia au fost parteneri mult timp , resursele erau transferate în metropolă prin munca sclavilor ! În aceste perioade surplusul de resursă , necesar dezvoltării , a fost “importat” , adică muncă neplătită sau pirateria resurselor(aur , argint , diamante , petrol) ! Când coloniile au început lupta împotriva coloniștilor , bugetele naționale se bazau pe echilibru resurse-consum ! Apare Keynes cu teoria bugetelor dezechilibrate , adică acceptarea unor cheltuieli mai mari decât bani adunați din taxe și impozite ! Deficitul astfel creat se finanțează prin împrumuturi de la bănci ! Dar acești bani trebuie investiții în dezvoltare , strazi , spitale , școli , locuri de muncă , astfel încât să se creeze valoarea adăugată a cărei impozitare să acopere în timp deficitul ! Ce înseamnă dezvoltare și cum se măsoară aceasta ? Doi economiști Richard Stone și James Meade au dezvoltat un set de “conturi naționale” , GNP(gross național Product) , PIB-ul nostru cel de toate zilele ! Guvernul Marii Britanii a publicat primul GNP în anul 1941 odată cu bugetul ! În anul 1946 Comitetul Experților în Statistică , întrunit la New York , recomandă “conturile naționale” ! După ce ONU a cerut țărilor membre să folosească evaluarea după PIB , acestea s-au conformat ! PIB-ul măsoară dezvoltarea economică ! Arată el bunăstarea oamenilor ? Măsoară el fericirea oamenilor ? Este el un bun indicator al “dezvoltării durabile” ? Dezvoltarea durabilă însemnând consumul rațional de resurse(având în vedere limitele acestora) în generația actuală ! Dezvoltare durabilă înseamnă finanțarea prezentă a unor tehnologii ptr utilizarea resurselor regenerabile(lumina soarelui , vântul) , înainte ca resursele fosile să se epuizeze ! Dezvoltare durabilă înseamnă tratarea responsabilă a problemelor de mediu , încălzirea globală , distrugerea stratului de ozon , migrarea zonelor temperate spre nord cu 5 km/an și cu 5m/an pe versanții munților ! Apropos , în țările scandinave(la un grad mai jos de cercul polar) hotelierii au început să monteze aer-condiționat ! Utilizarea lemnului , rezultat din tăierea pădurile , crește PIB-ul ! Lipsa pădurilor produce inundații , iar acestea distrug proprietății și curmă vieți ! Distrugerea stratului de ozon , produsă de CO2(rezultat din utilizarea hidrocarburilor) , accelerează topirea ghețarilor , mărește nivelul oceanelor , produce diferențe de temperaturi ce au drept consecință furtuni pe coastele oceanelor ! Iar case distruse și oameni morți ! Cum înregistrează “conturile naționale” aceste eșecuri ale dezvoltării ? PIB-ul este în conflict cu calitatea vieții oamenilor ? Ce vor oamenii ? Să trăiască starea de Bine , care poate fi Bucuria sau Fericirea ! Bucuria , apare atunci când starea de bine este de scurtă durată , ca urmare a unui eveniment ! Am primit cadoul dorit de ziua mea ! Am luat premiu la concurs ! Fericirea , este starea de bine de durată ! Am serviciul pe care-l fac cu plăcere , am serviciu medical competent , empatic și neșpăguibil , am siguranța personală și a bunurilor asigurată de o poliție care aplică “to serve and to protect” , am învățământ modern care-i învață pe copii să gândească , nu-i forțează să memoreze , am autostrăzi care îmi asigură “mobilitate modernă” , am un sistem al justiției care pedepsește corupția ! Și am …. și am… și am ! Cum măsurăm FERICIREA ? Adoptând paradigme ale Eficacității și înlocuirea celor ce ne arătau Eficiența ! Se introduce “productivitatea energetică” , indicator de eficacitate , ca măsură a energiei produsă cu CO2 cât mai puțin , adică “kw/mc de CO2” ! Aceasta va înlocui “productivitatea muncii” , ca raport “nr produse/h” ! Va apare “intensitate climatică” ca raport “kw/mc gaze cu efect de seră” ! Se înlocuiește “intensitatea energetică” , indicator de eficiență , ca raport “kw/unitatea de PIB” ! În anul 2011 Adunarea Generală ONU a adoptat Rezoluția 65/309 “ Fericirea: pentru o definire completă a dezvoltării” , astfel propunând țărilor membre să măsoare fericirea popoarelor și să folosească aceste date drept ghid pentru politicile publice ! Bhutanul , a adoptat GNH , gross national happiness , în locul GDP , gross domestic product , ca indicator de dezvoltare ! În anul 2012 apare raportul World Happiness care este suport pentru întâlnirea la nivel înalt a ONU cu tema “Bună-Starea și Fericirea:Definiția pentru o Nouă Paradigmă Economică” ! De atunci toate statele măsoară Fericirea ! Pe raportul din anul trecut locul 1 este al Danemarcei ! România ocupă locul 152 !

P. S. 1. Dacă nu știi care-i “zeitgeist-ul” în care trăiești , contești evoluția și rămâi ancorat în tradiții , ptr că ele ți-au fost transmise ca moștenire culturală ! Căutarea Căii , prin algoritmul din Paradigma Cunoașterii , cere Efort !

P. S. 2. În anul 2016 am oferit PNL-ului un program de guvernare unde am propus drept VIZIUNE “România oamenilor FERICIȚI” și ca MISIUNE “Vom munci și vom sluji” ! Propunerea mea a fost refuzată ! Acum ea este găzduită pe dumitrumoinescu.ro ca “program refuzat” !