Bilete pentru papagali : America agresoare ?

   Papagalul este o lighioană care imită voci , sau care repetă vorbe pe care nu le înțelege ! America este o țară agresoare , spune unul ! Apoi purtătorii de vorbe care  nu știu , care nu înțeleg se fac ecourile primului ! America agresoare ! America agresoare ! America agresoare ! Cine sunt ecou-atorii ? Eu cred că-i identific în resentimentari(purtători de uniformă , securiști , magistrați pensionați) , în  invidioși , în cei care nu-și acceptă/înțeleg eșecul personal și care comsideră că sistemul actual este nedrept.                                                                                                                                                                                                                                                     În 1914 în Europa pornește Primul Război Mondial între țările și imperiile de la acel moment ! 1917 intră în război SUA ! Consecințele răboiului : 10 milioane de morți , 21 milioane răniți , 8 milioane dispăruți ! La încheierea războiului Woodrow Wilson , Președintele US , a declarat „este datoria US să contribuie la construirea unei structuri pentru pacea permanentă. Trebuie să se stabilească o putere comunitară , ce va înlocui echilibru/balanța puterilor , și care să conducă la o pace comună organizată , ce va depăși rivalitățile organizate ! Președintele Woodrow Wilson elaborează Planul de Pace în patrusprezece puncte , care să asigure liniștea în Europa ! În acest plan erau propuse : constituirea Ligii Națiunilor , arbitru în caz de divergențe , eliminarea barierelor economice , dezarmarea la nivel mondial , reajustarea frontierelor bazată pe principiul autodeterminării națiunilor ! Constituirea Ligii Națiunilor ca „organizație atât a celor mari , cât și a celor mici , care va avea la bază principiul securității colective„.                                                                             În 1928 se semnează Pactul Kellog-Briand , Kellog secretar de stat US , iar Briand ministru de externe Franța , care scotea în afara legii „amenițarea cu forța , folosirea forței pentrun rezolvarea disputelor sau conflictelor”. Aderă la acest pact 62 de state !                                         În 1939 pornește WWII ! Au murit 20 milioane de militari și 40 milioane de civili , mulți ca urmare a genocidelor , masacrelor , bolilor , foametei ! SUA au rămas neutre până la atacul de la Pearl Harbor ! Apoi au intervenit și au înfrânt nazismul lui Hitler și miltarismul japonez , instaurând pacea și susținând reconstruția în Europa și-n Japonia !                                                                                                                                         1941 US și UK , prin Franklin Roosvelt și Wiston Churchill semnează Atlantic Charter ! Prin aceasta înțelegere cele două țări propun obiective pentru lumea de după război : fără extinderi teritoriale , fără schimbări teritoriale impotriva dorinței popoarelor , autoguvernarea celor deposedați de aceasta , reducerea restricțiilor comerciale , cooperarea globală pentru mai bune condiții sociale și economice asigurate tuturor , abandonarea utilizării forței , dezarmarea națiunilor agresoare !                                                                                                                                                   În 1945 se înființează ONU când reprezentanți ai  Statele Unite , Republica China(Taiwan) , Uniunea Sovietică , Regatul Unit au propus un proiect de acord ce va fi adoptat pe 24 octombrie ! Curând după adoptarea principiilor privind cooperare în folosul păcii Uniunea Sovietică intră în coflict cu Statele Unite !  În loc ca ONU să devină organizație internațională de guvernare care să asigure pacea și bunăstare pentru toți , Consiliul de Securitate se transformă în câmpul de luptă între lumea ce aderă la valorile democratice și statele dictaturii proletare !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       O fi America agresoare ? N-o fi agresoare !